YÜKLENİYOR

Aramak için yazın

Esnaf ve Sanatkarlara 2021 Yılında Verilecek Düşük Faizli Destek Kredileri Açıklandı

Kosgeb

Esnaf ve Sanatkarlara 2021 Yılında Verilecek Düşük Faizli Destek Kredileri Açıklandı

Paylaş

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bütün kesimler için üzerinde olduğu gibi yurdumuzda da de esnaf ve sanatkarlar üzerinde ciddi anlamda bir baskı oluşturmuştur. Anayasamızın 173 üncü maddesi, “Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici önlemler alır” hükmü ile esnaf ve sanatkarların korunması dahilinde devlete vazife verilmiştir. Halk Bankası vasıtasıyla verilen uygun krediler esnaf ve sanatkarı desteklemenin ve üretimlerini sürdürebilmelerinin bir yöntemi şeklinde kullanılmaktadır. Böylece bu kesimin, ekonomik dalgalanmalardan en düşük seviyede etkilenmesi yada bu etkilerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Esnaf ve sanatkarların maliye içindeki hissesine ve böylece istihdam doğurucu etkisine göz atıldığında bu kesimin yardımlanma ihtiyacının önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır.

TESK tarafından yapılan bildirimlerde, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması isteği devamlı altını çizmiş olup, bu boyutta herhangi engel yada prosedür olmadan istekte bulunan her esnafa sıfır faizli, en az bir sene geri ödemesiz, minör olarak 50 bin lira kredi olanak sağlanması ve esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmesi ihtiyacı gündeme getirilmiştir.

Halk Bankası vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan düşük faizli krediler 2021 senesi için daha da mühim olacaktır. 2020 senesindeki işyeri kapanmaları sebebiyle elde edilemeyen kazanç ve bununla bağlantılı olarak artan borçların yeni seneyi taşınması sebebiyle esnaf ve sanatkarın 2021 senesine büyük bir borç yükü ile gireceğini söylemek pek te yanlış olmayacaktır.

Bundan ötürü  2021 senesinde esnaf ve sanatkarlarımız,daha önceki yıllarda olmadığından daha fazla bir yardıma ihtiyaç hissedeceklerdir. Ve esnafın yardıma ihtiyaç duyduğu bu destek yine Halk Bankası tarafından direkt veya ESKKK vasıtasıyla sağlanacaktır.

 

29.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne  bağlı bölge birliklerine ortaklaşa olan ESKKK’lar kefaletiyle yada ESKKK’ların kefaleti olmadan Halk Bankasınca direkt esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhildir) geçerli olmak şartıyla, Kararın 3’üncü maddesinde belirlenen faiz indirim boyutu uygulamaya sokulması kabul edilmiştir.

Karar boyutunda, 2021 senesinde kullandırılacak krediler ve daha önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 senesinde devreden kredilere, %50 oranında faiz indirim oranı uygulanacaktır.

Fakat aşağıda ifade edilen aktiviteler için ise %100 faiz indirimi öngörülmüştür.

Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde ifade edilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya başlamış meslek gruplarında faal olan ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf yada sanatkârlara %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır.

Girişimci esnaf ve sanatkârlar

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu , kredi boyutunda bu tarih itibarıyla minimum 1 senelik ustalık belgesinin olması ve ustalık belgesiyle alakalı meslek grubunda, son 1 sene içerisinde şahsi adına işletme kurduğunu dökümanlayan girişimci esnaf yada sanatkârlara, bu karar boyutunda 2021 senesinde kullandırılacak krediler ve daha önceki yıllarda bu boyutta kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 senesine devreden krediler için %100 faiz indirimi uygulanacaktır. Bu yardımdan son bir sene içinde ticari aktifliğini yada vergi mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacaktır.

KOSGEB’ den Genç girişimci esnaf ve sanatkârlara Kredi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla sağlanan bağış ve faizsiz kredi yardımından faydalananlar dahil olmamak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni almış, başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmuş olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB vasıtasıyla onaylanan projelerini Bankaya sunum yapmaları halinde 100.000 TL’ye kadar %100 faiz indirim hali uygulanarak krediden yararlandırılabilecektir.Fakat, bu imkândan bakiyesi 2021 senesine devreden kredi borcu olanlar faydalanamayacaktır. Bu karar dahilinde 2021 senesinde kullandırılacak krediler ile daha önceki senelerde bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 senesine devreden krediler için %100 faiz indirim boyutu uygulanacaktır.

İşletme ihtiyaçlarında faiz indirimi

Demibaş,makine, ekipman alımları, işyeri modernliği yada hammadde ile döner sermaye ihtiyaçlarının tedarik edilmesi maksadıyla esnaf ve sanatkârlara 30.000 TL kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 senesine devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulama yapılacaktır..

Faiz indiriminden kimler yararlanabilecek

Bu Karar değerlendirmesinde kullandırılacak krediyi isteyen esnaf yada sanatkârdan,

  • Aktif bir şekilde esnaflık faaliyetinde olduğunu,
  • Esnaflık faaliyeti ile aynı meslekte, tüccar olmasını gerektirecek başka bir işle meşgul olmadığını
  • Ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı yada sahibi olmadığını,

üstlenenler krediden faydalanabilecektir.

Faiz indirimli kredilerden faydalanamayacak olanlar

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, temizlenecek alacaklar hesabında borcu olan yada tekrar yapılandırılmış kredi borcu olup tekrar geri ödeme zamanı devam etmekte olan esnaf yada sanatkârlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar boyutunda herhangi şekilde kredi açılmayacaktır.

Bu karar boyutunda kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara,tekrar geriye dönük bir senelik süre baz alınarak bir senelik süre zarfında en fazla iki kez faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve genel toplamda geri ödemesi süren faiz indirimli kredi hesap sayısı ikiden fazla olmayacaktır. Bu Kararın yürürlüğe getirildiği tarih itibarıyla süre gelen ikiden fazla faiz indirimli kredisi olan esnaf ve sanatkârların bu kredileri karar boyutunda izlenmeye devam edecek, halleri bu maddeye uygun duruma gelene dek yeni kredi kullandırılmayacaktır.

Başvuru tarihinden itibaren son 5 sene içerisinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz yada yardım desteği statüsünde yardımlarından faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar boyutunda aynı işletme için tekrar aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacaktır. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan,  en son 5 sene içinde bir diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan aynı konuda faiz yada yardım desteği kapsamında yardımlardan yararlanmadıklarına ve bu desteklerden yararlandıklarının tespit edilmesi durumunda bu Karar niteliğindeki faiz yardımının iptal edileceğini kabul etmelerine ilişkin taahhütname alınacaktır.

KOSGEB kredisinde kimler istisna kapsamındadır

2016 yılında uygulamaya giren KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz yardımı Protokolü ile 2017 senesi KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü niteliğinde KOSGEB yardımlı kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkârlar ile deprem, heyelan ve sel afetlerine yada terör olaylarına maruz kalmaları sebebiyle “KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı” boyutunda KOSGEB destekli kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkârlar ile

22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile faaliyete konulan “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Yardımlar Hakkında Karar” niteliğindeki hibeden yararlanan esnaf ve sanatkârlar,

Karar boyutunda olmayanların düzenlendiği 5’inci maddenin 4’üncü fıkrası hükmünden aykırıdır.

KOSGEB kredisinin amacı dışında kullanılması

Kredinin tahsil edilmesi süresinde esnaf ve sanatkârlardan bu karar boyutunda tahsis edilen kredinin;

  • Faal alan haricinde değerli maden ve döviz alımında,
  • Diğer yüksek riskli finans araçlarında,
  • Vadeli mevduatta, (Harcama yapılıncaya dek Bankada tutulanlar dışında.)
  • Portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kuramlarda veya bunlar haricinde herhangi bir kredi verende yada herhangi bir yatırım aracında,

kullanılması asla mümkün değildir.

Kredinin amacı haricinde yada gerçek dışı tebliğde kullanıldığının saptanması durumunda kredi, gelir kaybı uygulamasından çıkarılacaktır.

Etiketler

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanları doldurunuz. *